Utbildningar och kurser inom

Rekrytering

Ta dina rekryteringskunskaper

Till helt nya nivåer

Att gå en rekryteringsutbildning är en investering som på sikt inte bara tar dina egna kunskaper till nya höjder, utan som även kan öka hela ditt företags lönsamhet på lång sikt. Genom utbildningen blir du skickligare på att rekrytera rätt personal till ditt företag och du lär dig samtidigt värdet av att alltid vara noggrann vid varje rekryteringsprocess. Med andra ord är våra rekryteringsutbildningar en smart och säkert investering inte bara för dig som yrkesperson, utan likväl för ditt företag. Ta som sagt alltså till företag helt nya höjder redan idag.

Låt oss hjälpa dig att arrangera

Utbildningar inom rekrytering

Rekryteringsutbildningar för chefer, företag och HR-personal

Våra rekryteringsutbildningar riktar sig till chefer, företag, HR-personal och motsvarande yrkesroller som vill utveckla sina rekryteringskunskaper. Likaså erbjuder vi yrkeshögskolor och andra utbildningsformer dessa utbildningar vid önskemål.  Vi arrangerar i nuläget både nätbaserade och fysiska utbildningar. Vårt verksamhetsområde för utbildningarna är hela Sverige oberoende på vart ditt företag är geografiskt beläget. Vi erbjuder utbildningar både för nybörjare och personer med mer erfarenhet av rekryteringsarbete. Via oss kan du som chef, företag eller HR-person alltid få en skräddarsydd lösning just efter dina önskemål. 

Varierat utbildningsutbud

I vårt utbildningsutbud hittar du ett stort utbud av olika rekryteringsutbildningar. Vi erbjuder tex kompetensbaserade utbildningar till dig som vill lära dig rekryteringsmodeller kopplade till vetenskapliga rekryteringsmetoder. Vill du hellre lära dig traditionella rekryteringsmodeller har vi även förstklassiga utbildningar för detta ändamål.  Vidare hittar du även i vårt utbildningsutbud utbildningar inom: rekryteringar via nätet, referenstagning och intervjuteknik. Utöver detta kan vi även skräddarsy utbildningar just efter dina önskemål och behov. 

Vårt utbildningsutbud

“Ta ditt företag till hela nya höjder genom våra utbildningar.”

I våra rekryterings utbildningar

Får du teori med praktiska övningar

Samtliga av våra utbildningar omfattar alltid både teoretiska genomgångar kombinerat med praktiska övningar. Genom detta hoppas vi kunna förenkla inlärandet för dig samtidigt som du under utbildningen även får en rolig kunskapsresa mot dina nya målsättningar.  Att gå våra rekryteringsutbildningar ska både vara kunskapsberikande och roligt på samma gång. 

01

Skräddarsytt

Eftersom varje företag är unikt så skräddarsyr vi alltid utbildningar utifrån den branschen du är verksam inom. 

02

Kostnadseffektivt

Enligt oss ska det aldrig kosta onödigt mycket att utbilda sig inom rekrytering. Därför får du från oss alltid kostnadseffektiva priser . 

03

Praktiska övningar

Varje utbildning innehåller alltid teoretiska övningar anpassade till den bransch som du är verksam inom. Genom våra utbildningar får du alltid berikade teoretiska övningar. 

Varför rekryteringsutbildning?

Det finns flertalet fördelar med att gå en rekryteringsutbildning arrangerad  genom oss. Här nedan följer några av dem. 

En investering för dig och ditt företag

En rekryteringsutbildning är en investering både för din yrkesroll och ditt företag. Du blir med andra ord skarpare på att rekrytera , vilket medför till att lönsamheten för ditt företag kan växa genom dina nyvunna kunskaper.

Lär dig hitta bästa kandidaterna

Genom utbildningarna kommer du hitta bästa möjliga kandidaterna för ditt bolag, som på sikt medför till att ditt företag rent kunskapsmässigt kommer nå upp till helt nya höjder.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Finsktalande personal?

Om du letar efter finsktalande personal kan vi hjälpa dig inom detta delområde. Våra skickliga rekryteringsexperter hjälper dig att hitta bästa möjliga lösningen, just efter dina önskemål och behov.

Via oss får du alltid

Professionella utbildningar i rekrytering

Får oss är det alltid av största vikt att våra utbildningar inom rekrytering verkligen ger dig en stabil grund att stå på. Efter varje utbildningstillfälle ska du alltid känna att du växt i din yrkeskunskap inom rekryteringar. Vi är nämligen aldrig nöjda, innan du som deltagare i utbildningen är nöjd med genomförandet. 

Våra rekryteringsutbildningar ger dig

Utbildningar med mångårig erfarenhet

Samtliga av våra utbildare har mångårig erfarenhet av att utföra olika former av utbildningar. Detta blir för dig och ditt bolag alltid en trygghetsfaktor, eftersom våra utbildare vet hur man strukturerar upp utbildningarna inom rekrytering på bästa sätt. Vidare besitter samtliga av våra utbildare ett stort pedagogiskt tänk kring arrangemanget, vilket medför till både tids- och kunskapseffektiva utbildningar. Genom att anlita oss som din utbildningspartner får du alltid en trygg helhetslösning just efter dina önskemål och behov.  

Anlita oss