Rekryteringar inom

Övrigt

Därför ska du alltid

Välja vårt bolag

Ledord som vårt bolag tror på är kompetensbasering, kundlyhördhet och kostnadseffektiva priser. Kombinerar man alla dessa ledord så tror vi att de absolute bästa rekryteringsresultaten är möjliga för ditt bolag. Vi nöjer oss först när du som kund är nöjd med resultaten.  Anslut dig du också till våra nöjda kunders skara redan idag.

Låt oss hjälpa dig med

Skräddarsydda rekryteringar

Skräddarsydda rekryteringar

Letar du efter en vaktmästare? Eller kanske vill du rekrytera en lokalvårdare?  Vi på Rekryteringsexperterna har mångårig erfarenhet med att rekrytera personen till alla typer av yrkeskategorier till såväl små som stora företag. Väljer du att anlita oss får du alltid en tids- och kostnadseffektiv rekryteringsprocess – just efter dina önskemål och behov. Vi hjälper dig med allt från kandidatframtagning, kompetenstester och framtagande av slutgiltig kandidat. Vi erbjuder rekryteringshjälp för såväl små som stora företag . För oss är inget uppdrag för stort eller litet.

Inget uppdrag är för litet för oss

För oss är inget rekryteringsuppdrag för stort eller litet. Tveka därför inte till att återkoppla till oss med din skräddarsydda rekryteringsförfrågan. Vi har som sagt erfarenhet av att rekrytera personal till flertalet olika yrkeskategorier och kan med hjälp av denna erfarenhet hjälpa dig att hitta rätt person till rätt tjänst.  Varje rekrytering utförs alltid med stor kundcentrering och vi utför alltid varje uppdrags avtalsenligt. Transparens och kundnöjdhet är A och O för vårt bolag vid varje uppdrag som vi antar oss.  

“Transparens och kundnöjdhet är A och O för vårt bolag.”

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

Väljer du att anlita oss till din rekrytering kan vi garantera dig att varje uppdrag utförs alltid med stor kundlyhördhet, du får alltid kostnadseffektiva priser från oss och våra varje rekrytering genomförs av kompetensbaserade rekryteringsexperter. Du är med alltid i goda händer när du väljer att anlita oss till dina försäljningsrekrytering.  Vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med resultatet.

01

Kundlyhördhet

Kundlyhördhet och ett kundcentrerat bemötande är alltid A och O för oss vid varje rekryteringsprocess.

02

Kostnadseffektivt

Rekryteringar ska aldrig vara onödigt kostsamma enligt oss. Därför erbjuder vi alltid kostnadseffektiva priser.

03

Kompetensbaserat

Rekryteringarna utförs alltid av personer som själva varit verksamma inom administration.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsbolag i som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etisk bakgrund.

Vill du rekrytera finsktalande personal?

Via oss kan du få hjälp med att rekrytera finsktalande personal till ditt bolag. Vi har språkkunskaper inhouse på bolaget, vilket medför till exakta, kompetensbaserade och tideffektiva rekryteringsprocesser.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser redan från första steget i rekryteringsprocessen till dess att kandidaten blir anställd hos dig.  Noggrannhet är enligt oss A och O vid lyckade rekryteringsprocesser. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss