Vi utför alltid varje rekryteringsprocess med 

Kompetensbaserad rekrytering

Vill vill vara ditt bolags

Trygghet

Vid varje rekryteringsprocess som vi utför arbetar vi alltid med kompetensbaserade rekryteringsmetoder. Genom att tillämpa kompetensbaserade rekryteringsmodeller ger vid både dig som kund och alla kandidater en trygg och rättvis rekryteringsprocess. För oss är 110% kundnöjdhet inte en målsättning, utan något som vi alltid arbetat gentemot. 

01

Trygghet

Våra kompetensbaserade rekryteringar är alltid en trygghet både för dig som kund och alla kandidater. 

02

precision

Via kompetensbaserade rekryteringar uppnår vi alltid stor precision vid varje rekrytering. 

03

Fördomsfritt

Kompetensbaserade metoder innebär alltid en fördomsfri bedömning gentemot alla parter. 

“Transparens, avtalsenliga rekryteringar och kundnöjdhet är A och O för oss ”

Därför ska du alltid välja vårt

Bolag

Det som urskiljer vårt rekryteringsbolag från andra bolag är våra yrkeserfarna rekryteringsexperter. D.v.s samtliga av våra rekryterare har alltid själv tjänstgjort inom yrkeskategorin de ska hitta kandidater till. På så viss säkerställer vi alltid kvalitet på kandidaterna redan i ett tidigt stadium. Vårt bolag har även språkkunskaper inom nordiska språk in-house. Vi kan med andra ord även tideffektiva rekryteringar till tjänster som kräver specifika språkkrav med tids- och kostnadseffektiva metoder.

 

Detta är vad vi menar med

Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering - alltid en trygghetsfaktor

Genom att vid varje rekryteringsprocess tillämpa kompetensbaserade rekryteringar, så erbjuder vi alltid både ditt bolag och kandidaterna en trygg rekryteringslösning. Våra kompetensbaserade rekryteringar är således alltid en trygghetsfaktor för dig.  Du kan med andra ord alltid lita på att genom våra skarpa, skickliga och noggranna metoder så får vi fram just den informationen som du är ute efter när du letar kandidater.  Vi är även alltid måna om att våra alltid ge alla våra kandidater den bästa möjliga upplevelsen när det är i kontakt med vårat rekryteringsföretag. 

Kravprofil

Vid varje rekryteringsprocess utför vid alltid en noggrann kravprofil utifrån de önskemålen som du har gällande kandidaten. En välarbetad kravprofil är nyckeln till alla kompetensbaserade rekryteringsprocesser.

Intervjuer

Vid varje kompetensbaserad rekrytering arbetar vid alltid med semi-strukturerad intervjuer. Med detta menas att vi alltid ställer följdfrågor beroende på vad kandidaten ger för svar under anställningsintervjun.

Referenstagning

Kompetensbaserade rekryteringar innehåller även kompetensbaserade referenstagningar. Vi utför varje referenstagning med mångårig erfarenhet och stor yrkeskunskap.

Kompetensbaserad bedömning

Utifrån allt som framkommer under processen utför vi en noggrann kompetensbaserad bedömning av kandidaten. Vi genomför alltid fördomsfria bedömningar av varje kandidat.

Vi hjälper dig från uppstart till rekrytering

Vi finns alltid med dig hela vägen i rekryteringsprocessen från uppstart till att kandidaten är anställd hos dig.  Du kan dessutom alltid efter varje avslutat projekt efter återkoppla till om om du behöver rådgivning.

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering står för en noggrann och välstrukturerad rekryteringsprocess. Det handlar ypperst om att noggrant bestämma vilken kompetens du söker och arbeta utifrån detta önskemål under hela rekryteringsprocessen. Detta ska man sedan arbeta utifrån framtagandet av behovsanalysen, urvalsarbetet med intervjuer, referenstagning och fram till den slutliga utvärderingen. Genom kompetensbaserade rekryteringar får både du som företag och kandidaterna alltid en trygg rekryteringsprocess.

Struktur

Kompetensbaserade processer har alltid en genomgående struktur.

Tydlighet

Klara krav skapar en klarhet, både inåt i organisationen och utåt mot potentiella kandidater.

Utveckling

Utveckling underlättar framtida introduktion och kompetensutveckling.

Mångfald

Kompetensbaserad rekrytering förenklar alltid arbetat med mångfald.
"Kompetensbaserad rekrytering står för en noggrann och välstrukturerad rekryteringsprocess"

Finsktalande personal?

Letar du efter finsktalande personal? Genom våra finsktalande rekryteringskonsulter får du alltid tids- och kostnadseffektiva rekryteringar.