Vi hälper dig med 

Headhunting

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vi på Never Enough Consulting AB erbjuder ditt bolag tids- och kostnadseffektiva headhuntingprocesser med mångårig erfarenhet. Vi hjälper både stora som små bolag med att hitta personal inom unika yrkeskategorier. Anlitar du oss kan vi garantera dig att vi alltid kommer utföra uppdraget med stor kundlyhördhet och yrkeskompetens.  Vårt motto är: Är kunden nöjd, är vi nöjda! Kontakta oss redan idag, så berättar vi mer om SEO i Lund. 

Headhunting till hela Sverige

Vi erbjudet ditt bolag

Förstklassig headhunting

Stort kontaktnätverk av kandidater

Vi på Never Enough Consulting AB besitter ett stort kontaktnätverk av spännande kandidater, vilket för dig som kund innebär att våra headhunting-uppdrag alltid blir tids- och kostnadseffektiva. Våra headhunting-uppdrag blir inte bara tids- och kostnadseffektiva, utan dessa blir alltid extremt precisa utifrån dina önskemål.  I varje uppdrag som vi utför arbetar vi alltid noggrant efter dina behov och önskemål. För oss finns inget uppdrag som heter “för stort” eller “för litet”. 

Headhunting med yrkeserfarenhet

Vi anser att de bästa headhuntinguppdragen utförs av personer som själva varit verksamma inom den yrkeskategori de ska hitta kandidater till. Av den anledningen är  vi alltid måna om att våra experter själva ska ha tjänstgjort inom området På så viss kan vi garantera att du och ditt bolag får de bästa möjliga kandidaterna, headhuntade av personer med mångårig yrkeserfarenhet från branschen. Vi som bolag är nämligen aldrig nöjda med processen förens du som kund är nöjd. Du är alltid välkommen till att kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt bolag. 

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

Väljer du att anlita oss till ditt headhuntinguppdrag kan vi garantera dig följande: varje uppdrag utförs alltid med stor kundlyhördhet, du får alltid kostnadseffektiva priser från oss och våra processer utförs av experter med kompetens inom yrkeskategorin. Du är med andra ord i goda händer när du väljer att anlita oss. Vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med resultatet.

01

Kundlyhördhet

Kundlyhördhet och ett kundcentrerat bemötande är alltid A och O för oss vid varje headhunting.

02

Kostnadseffektivt

Headhunting ska aldrig vara onödigt kostsamma. Därför erbjuder vi alltid kostnadseffektiva priser.

03

Kompetensbaserat

Headhuntingen utförs alltid av personer som själva varit verksamma inom branschen.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett bolag i som alltid eftersträvar fördomsfria processer, vilket är en trygghet både för ditt bolag och kandidaten som vi kontaktar.

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria processer.

En rättvis kandidathantering

Vid varje processer bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Vill du rekrytera finsktalande personal?

Via oss kan du få hjälp med att rekrytera finsktalande personal till ditt bolag. Vi har språkkunskaper inhouse på bolaget, vilket medför till exakta, kompetensbaserade och tidseffektiva rekryteringsprocesser.

Via oss får du alltid

Professionell och noggranna headhunting

Vi tror på noggrant utförda analyser redan från första steget i headhuntingen till dess att kandidaten blir anställd hos dig. Noggrannhet är enligt oss A och O för alla lyckade processer. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss