Vi hjälper dig med 

Referenstagning

Ta din referenstagning

Till helt nya nivåer

Referenstagning kan vara både en tids- och kostnadseffektiv process får både stora som små företag. För att du som företagsägare ska kunna fokusera på rätt saker, så har vi på Rekryteringsexperterna tagit fram en tjänst just för detta ändamål. Vi hjälper dig med andra ord att kontakta de personer som din kandidat har uppgett som referenter. Det enda du behöver göra är att uppge de personer vi ska kontakta, så tar vi hand om resten. 

Låt oss hjälpa dig med

Referenstagningen

Referenstagning med vetenskapliga metoder

 Våra referenstagningstjänster riktar sig till alla företag som antingen inte har tiden, kunskapen eller resurserna till att genomföra referenstagningen själv. Vid varje referenstagning tillämpar vid alltid vetenskapligt baserade tillvägagångsätt för att ge både kandidaten och referenten de rättvisast möjliga förutsättningarna. Våra referenstagningsmetoder ska även vara en säkerhetsfaktor och kvalitetssäkring för dig som kund. Du ska med andra ord alltid kunna lita på att vi behandlar både dig och dina kandidater på bästa sätt. Vårt verksamhetsområde för referenstagningarna är hela Sverige oberoende på vart ditt företag är geografiskt beläget. Vi erbjuder våra referenstagningstjänster för både små som stora företag. Varje referenstagningstjänst skräddarsys alltid efter dina behov och önskemål.

Alltid kostnadseffektiva lösningar

Enligt oss ska ingen rekryteringstjänst vara onödigt kostsam. Därför kan du alltid vara säker på att du får en tids- och kostnadseffektiv referenstagningstjänst när du anlitar vårat rekryteringsföretag. Med tidseffektivt menar vi att varje referenstagning blir tidseffektivt för ditt företag, eftersom du istället för att fokusera på referenstagning istället kan ta hand om ditt företag. Med kostnadseffektivitet menar vi att det aldrig tillkommer några dolda avgifter – eller några höga avgifter den delen heller. Vidare arbetar vi alltid avtalsenligt. Du kan med andra ord alltid lita på att det aldrig tillkommer några dolda avgifter när du anlitar oss. Vidare håller vi oss alltid till det som vi har kommit överens om vid projektets uppstart.

“Ta ditt företag till hela nya höjder genom våra referenstagningar.”

Så här fungera vår

Referenstagning

  Vid varje referenstagning tillämpar vid alltid moderna, vetenskapliga och tillförlitliga referenstagningsmetoder. Varje process är alltid tids- och kostnadseffektiv. Här nedan kan du få en överblick över de olika stegen i våra arbetsprocesser.

01

Behovsanalys

Som ett förstasteg genomför vi alltid en intervju med dig där du får berätta om dina önskemål och behov gällande referenstagningen.  

02

Genomförande

Utifrån det som framkommer under vårt samtal genomför vi referenstagningen vetenskapliga referenstagningsmetoder som grund.   

03

Återkoppling

Vi återkopplar till dig med resultatet. Du får en snygg, tydlig och modern presentation av kandidaten.  Vi kan genomföra presentationen både fysiskt eller via telefon.

Varför referenstagningstjänst?

Det finns flertalet fördelar med att införskaffa våran referenstagningstjänst. Tjänsten medför till att du både spara tid, pengar och resurser till ditt företag. 

Tids- och kostnadseffektivt

Vår referenstagningstjänst är en tids- och kostnadseffektiv tjänst som medför till att du kan fokusera på att driva till företag framåt.

Referenstagning med erfarenhet

Via oss får du referenstagning utförd med mångårig erfarenhet. Vidare tillämpar vi alltid referenstagningsmetoder med vetenskaplig grund.

Investering för framtiden

Våran referenstagningstjänst är en framtidsinvestering för ditt företag. Möjligheterna att hitta rätt personer till rätt tjänst ökar genom våra skickligt utförda referenstagningar.

Finsktalande personal?

Om du letar efter finsktalande personal kan vi hjälpa dig inom detta delområde. Våra skickliga rekryteringsexperter hjälper dig att hitta bästa möjliga lösningen, just efter dina önskemål och behov.

Referenstagning med mångårig erfarenhet

Samtliga av våra rekryterare har mångårig erfarenhet av att utföra referenstagningar. Detta blir för dig och ditt bolag alltid en trygghetsfaktor, eftersom våra utbildare vet hur man strukturerar upp referenstagningar på bästa sätt. Vidare besitter samtliga av våra utbildare ett stort pedagogiskt tänk kring arrangemanget, vilket medför till både tids- och kunskapseffektiva referenstagningar. Genom att anlita oss som din partner får du alltid en trygg helhetslösning just efter dina önskemål och behov.  

Anlita oss