Rekryteringar av

Finsktalande kundtjänstmedarbetare

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vi på Never Enough Consulting AB är ett av få rekryteringsbolag i Sverige som har finska språkkompetenser inhouse i bolaget. Detta medför till att våra rekryteringar inom finsk kundtjänst alltid bli tids- och kostnadseffektiva för dig som företag. Dessutom kan vi i ett tidigt stadie av rekryteringsprocessen testa  spetskompetenser på kandidaterna. Du är med andra ord i trygga händer när du anlitar oss för rekrytering av finsktalande kundtjänst personal.

Låt oss hjälpa dig att

Rekrytera finsktalande kundtjänstmedarbetare

Kompetensbaserade rekryteringar

Att hitta finsktalande personal för kundtjänstuppdrag i Sverige kan vara en stor utmaning för vilket bolag som helst. Rekrytering av finsktalade kundtjänstpersonal är både tidskrävande och det kräver stor kompetens inom det finska språket. Om du och ditt bolag brottas med problemet att hitta finsktalande kundtjänstpersonal har du kommit till rätt rekryteringsbolag. Vi på Rekryteringsexperterna kan med vår mångåriga erfarenhet hjälpa dig med allt från språktester, rekrytering till intervjuer.  Eftersom vi på Rekryteringsexperterna har kompetens inom det finska språket in-house på bolaget blir varje rekryteringsprocess dessutom tids- och kostnadseffektiv, då vi slipper anlita externa bolag till denna arbetsprocess. 

Hela rekryteringsprocessen på finska

Genom att vi har finska språkkunskaper inom bolaget blir våra rekryteringsprocesser alltid smidiga för alla parter. Vi kan redan i ett tidigt stadie av rekryteringsprocessen utföra noggranna språktester, vilket ger ditt bolag bästa möjliga finsktalande personer för dina kundtjänstuppdrag. Vidare har vi ett stort kontaktnät av finsktalande personer, som innebär att varje process alltid blir tidseffektiv, vilket är viktigt för bolag som inte vill ödsla nödigt mycket tid och utdragna rekryteringsprocesser för att kunna anställda lämpliga kandidater. Vi kan dessutom enkelt via sociala kanaler leta upp lämpliga kandidater för ditt uppdrag och utifrån dina och ditt bolags önskemål.

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

Väljer du att anlita oss till din kundtjänstrekrytering kan vi garantera dig följande: varje uppdrag utförs alltid med stor kundlyhördhet, du får alltid kostnadseffektiva priser från oss och varje rekrytering genomförs av kompetensbaserade rekryteringsexperter. Du är med andra ord i goda händer när du väljer att anlita oss till dina kundtjänstrekryteringar.   Vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med resultatet.

01

Kundlyhördhet

Kundlyhördhet och ett kundcentrerat bemötande är alltid A och O för oss vid varje rekryteringsprocess.

02

Kostnadseffektivt

Rekryteringar ska aldrig vara onödigt kostsamma. Därför erbjuder vi alltid kostnadseffektiva priser.

03

Kompetensbaserat

Rekryteringarna utförs alltid av personer som själva varit verksamma inom kundtjänstbranschen.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsbolag i som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Finsktalande personal till övriga branscher?

Om du letar efter finsktalande personal till övriga yrkeskategorier så kan vi självklart hjälpa dig inom detta delområde. Våra skickliga rekryteringsexperter hjälper dig att hitta bästa möjliga lösningen, just efter dina önskemål och behov.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser redan från första steget i rekryteringsprocessen till dess att kandidaten blir anställd hos dig.  Varje rekryteringsprocess utförs alltid av finsktalande rekryteringsexperter.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss