Rekryteringar inom

Försäljning

Därför ska du

Välja vårt bolag

Ledord som vårt bolag tror på är kompetensbasering, kundlyhördhet och kostnadseffektiva priser. Kombinerar alla dessa ledord så tror vi att de absolut bästa rekryteringsresultaten är möjliga för ditt bolag. Vi nöjer oss först när du som kund är nöjd med resultaten.  Anslut dig till skaran av våra nöjda kunder och samarbetspartners redan idag. 

Låt oss hjälpa dig med

Rekryteringar av säljare

Låt oss lyfta din försäljning

Rekryteringar inom försäljning kan vara komplexa, kostsamma, och långdragna rekryteringsprocesser för ditt bolag. Vi på Rekryteringsexperterna har mångårig erfarenhet av att rekrytera personer till försäljningstjänster till såväl små som stora företag. Väljer du att anlita oss för du alltid en tids- och kostnadseffektiv rekryteringsprocess – just efter dina önskemål och behov. Vi hjälper dig med allt från kandidatframtagning, kompetenstester och framtagande av slutgiltig kandidat. Vi erbjuder rekryteringshjälp för såväl små som stora bolag . För oss är inget uppdrag för stort eller litet.

Rekryteringar med yrkeserfarenhet

Vi anser att de bästa rekryteringsresultaten utförs av personer som själva varit verksamma inom den yrkesområdet de ska rekrytera till. Av den anledningen är  vi alltid måna om att våra rekryteringsexperter själva ska ha tjänstgjort inom försäljning. På så viss kan vi garantera att du som bolag får de bästa möjliga kandidaterna som är rekryterade av personer med mångårig yrkeserfarenhet från branschen. Vi som bolag är nämligen aldrig nöjda med rekryteringsprocessen innan du som kund är nöjd.

“Låt oss hjälpa dig öka din försäljning.”

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

Väljer du att anlita oss till din försäljningsrekrytering kan vi garantera dig följande: varje uppdrag utförs alltid med stor kundlyhördhet, du får alltid kostnadseffektiva priser från oss och varje rekrytering genomförs av kompetensbaserade rekryteringsexperter. Du är med andra ord i goda händer när du väljer att anlita oss till dina försäljningsrekrytering.  Vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med resultatet.

01

Kundlyhördhet

Kundlyhördhet och ett kundcentrerat bemötande är alltid A och O för oss vid varje rekryteringsprocess.

02

Kostnadseffektivt

Rekryteringar ska aldrig vara onödigt kostsamma.  Därför erbjuder vi alltid kostnadseffektiva priser.

03

Kompetensbaserat

Rekryteringarna utförs alltid av personer som själva varit verksamma inom försäljning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsbolag i som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kö, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Vill du rekrytera finsktalande personal?

Via oss kan du få hjälp med att rekrytera finsktalande personal till ditt bolag. Vi har språkkunskaper inhouse på bolaget, vilket medför till exakta, kompetensbaserade och tideffektiva rekryteringsprocesser.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser redan från första steget i rekryteringsprocessen till dess att kandidaten blir anställd hos dig. Noggrannhet är enligt oss A och O vid lyckade rekryteringsprocesser. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss