Never Enough Consulting AB

I media

Bekanta dig

Om oss

Våra unika rekryteringskunskaper har medfört till flertalet framföranden i press och tv. Never Enough Consulting AB har bland annat vid flertalet tillfällen medverkat som experter gällande finska arbetsmarknadsfrågor i SVT. Detta är ett tecken på att vi vet vad vi snackar om när det kommer till finsktalande rekryteringar och rekryteringsprocesser överlag.  Här nedan kan ni bekanta er mer om våra media-framträdanden. 

 

Bekanta dig med företagets medverkan

I media

"Svenska företag borde betala mer för finskakunskaper"

Här nedan översättning på intervjun, samt länk till hela inslaget. 

Efterfrågan av finsktalande personal på den svenska arbetsmarknaden har ökat kraftig senaste åren visar en undersökning ifrån Arbetsförmedlingen. De mest efterfrågade branscherna inom finsktalande personal finns enligt undersökningen inom kommunal regi, kundtjänst, försäljning och marknadsföring. Det visar sig däremot att lönerna för finsktalande personal inte följt den ökade efterfrågan. Rekryteringsexpert, Jerry Mainio, spår dock en fortsatt positiv utveckling för finsktalande personal på den svenska arbetsmarknaden. Efterfrågan gällande finsktalande personal kommer enbart att öka, menar han.  Enligt honom borde svenska företag betala högre lön till kandidater som hanterar det finska språket både skriftligt och verbalt. Vinsterna enligt honom av att ha finsktalande personal på en arbetsplats är goda. Det kan öppna många spännande dörrar in på en spännande och köpstark marknad. 

Länk till inslaget hittar ni i helhet hittar ni här:  https://www.svt.se/nyheter/uutiset/rekrytoija-suomen-kielen-osamisesta-tulisi-maksata-enemman