Rekryteringar av

Finsktalande personal

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vi på Never Enough Consulting AB är ett av få rekryteringsbolag i Sverige som har finska språkkompetenser inhouse i bolaget. Detta medför att våra rekryteringar inom finsktalande personal alltid bli tids- och kostnadseffektiva för dig och ditt bolag. Dessutom kan vi alltid i ett tidigt stadie av rekryteringsprocessen testa  spetskompetenser på kandidaterna. Vi utför rekryteringar av finsktalande personal till alla branscher och yrkeskategorier. För oss är inget uppdrag för stort eller litet.  Vi har alltid en skräddarsydd lösning just efter dina önskemål och behov.

Låt oss hjälpa dig med

Rekryteringen av finsktalande personal

Kompetensbaserade rekryteringar

Att hitta finsktalande personal i Sverige kan vara en stor utmaning för vilket bolag som helst. Rekrytering av finsktalande personal är både tidskrävande och det kräver stor kompetens inom det finska språket. Om du är ett bolag som brottas med problemet att hitta finsktalande personal har du kommit till rätt rekryteringsbolag. Vi på Rekryteringsexperterna, kan med vår mångåriga erfarenhet hjälpa dig med allt från språktester, rekrytering till intervjuer.  Eftersom vi har finskakunskaper inhouse på bolaget blir varje rekryteringsprocess dessutom tids- och kostnadseffektiv, då vi slipper anlita externa bolag till detta delmoment. 

Hela rekryteringsprocessen på finska

Genom att vi har finska språkkunskaper inom bolaget blir våra rekryteringsprocesser alltid smidiga för alla parter. Vi kan redan i ett tidigt stadie av rekryteringsprocessen utföra noggranna språktester, vilket ger ditt bolag bästa möjliga finsktalande personer för dina uppdrag. Vidare har vi ett stort kontaktnät av finsktalande personer, som innebär att varje process alltid blir tidseffektiv. Vilket vi anser är en viktigt aspekt för bolag som vill ha en pålitlig rekrytering utan en onödigt utdragen process. Vi kan dessutom enkelt via sociala kanaler leta upp lämpliga kandidater för ditt uppdrag och önskemål.

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

Väljer du att anlita oss till din rekrytering kan vi garantera dig följande: varje uppdrag utförs alltid med stor kundlyhördhet, du får alltid kostnadseffektiva priser från oss och våra varje rekrytering genomförs av kompetensbaserade rekryteringsexperter. Du är med andra ord i goda händer när du väljer att anlita oss till dina kundtjänstrekryteringar. Vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med resultatet.

01

Kundlyhördhet

Kundlyhördhet och ett kundcentrerat bemötande är alltid A och O för oss vid varje rekryteringsprocess.

02

Kostnadseffektivt

Rekryteringar ska aldrig vara onödigt kostsamma. Därför erbjuder vi alltid kostnadseffektiva priser.

03

Kompetensbaserat

Rekryteringarna utförs alltid av personer som själva behärskar det finska språket i både tal och skrift.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsbolag i som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Finsktalande kundtjänstmedarbetare?

Om du letar efter finsktalande kundtjänst personal så kan vi självklart hjälpa dig inom detta delområde. Våra skickliga rekryteringsexperter hjälper dig att hitta bästa möjliga lösningen, just efter dina önskemål och behov.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser redan från första steget i rekryteringsprocessen till dess att kandidaten blir anställd hos dig.  Varje rekryteringsprocess utfört alltid av finsktalande rekryteringsexperter.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss