Rekryteringar till hela Trollhättan

Vi är ditt rekryteringsföretag i Trollhättan. Genom våra rekryteringar kan du öka ditt bolags lönsamhet. 

Ditt rekryteringsföretag i Trollhättan

Är du en företagsägare i Trollhättan som vi komma i kontakt med ett tids- och kostnadseffektivt rekryteringsföretag? Anser du att dina tidigare rekryteringsföretag i Trollhättan inte haft avtalsenliga rekryteringar? I sådant fall ska du kontakta Rekryteringsexperterna. Vi är ditt lokala rekryteringsföretag i Trollhättan som kan hjälpa dig hitta förstklassiga kandidater till flertalet olika yrkeskategorier. Kanske letar du efter finsktalande personal? Inga problem, vi har lösning åt detta. Eller kanske letar du efter digitala marknadsförare? Vi kan hitta även dessa till dig. Vad du än letar efter har vårt rekryteringsföretag i Trollhättan en skräddarsydd lösning åt dig.

Kanske undrar du vad som skiljer oss från övriga rekryteringsföretag i Trollhättan? Det som gör oss unika är att samtliga av våra rekryteringskonsulter själv har tjänstgjort inom yrkes som de rekryteringar kandidater till. Utöver detta arbetar vi som rekryteringsföretag i Trollhättan alltid med avtalsenliga modeller, dvs det tillkommer aldrig några dolda avgifter när du anlitar vårt bolag. Vidare har vi alltid attraktiva nöjdhetsgarantier, vilket innebär att vi utan några stora avgifter alltid tar fram en ny kandidat till dig om du inte skulle vara nöjd med resultatet. Om du tycker att detta låter bra ska du inte tveka att kontakta vårt rekryteringsföretag i Trollhättan. Vi hjälper dig mer än gärna!

Bli kontaktad inom 60 minunter

Vi är ditt rekryteringsföretag i Trollhättan. Samtliga av våra rekryteringar utförs alltid utifrån kompetensbaserade tillvägagångssätt och mångårig erfarenhet. Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.

Låt vårt rekryteringsföretag i Trollhättan hjälpa dig

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar våra rekryteringsexperter dig

Varför anlita oss?

Förstklassiga kravprofiler

Vi sammanställer alltid en noggrann kravprofil tillsammans med dig. Noggrannhet är nyckeln till alla lyckade rekryteringar.

Lämplighets- och kompetenstester

Kandidaternas lämplighet och kompetenser kontrolleras alltid genom lämplighets- och kompetenstester.

Kandidatpresentationer

Efter intervjuer sovrar vi bland kandidaterna och presenterar de kandidater med lämpligast kompetens utifrån era önskemål och behov genom en kandidatpresentation.

Tid- och kostnadseffektivt

Enligt oss ska rekryteringar alltid vara tid- och kostnadseffektiva. Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd med resultatet.

Kompetens, transparens och kundlyhördhet

I varje rekryteringsprocess arbetar vi alltid utifrån ledorden: kompetens, transparens och kundlyhördhet. Vi tror på att varje framgångsrik rekrytering bygger på sann kompetens från rekryteringsexperten. Vi tror även på att transparens ska genomsyras i varje rekryteringsprocess som vi utför för din räkning. Du ska enkelt och tryggt kunna följa vart vi står i processen och i ett tidigt skede komma med synpunkter. Kundlyhördhet är en central aspekt i allt arbete som vi utför. Vi som företag är aldrig nöjda med rekryteringen, innan du som kund är 110% nöjd med arbetsinsatsen.  Du som kund är med andra ord alltid en central aspekt i varje rekryteringsprocess som vi genomför.

Alltid avtalsenliga rekryteringstjänster

Vi arbetar alltid avtalsenligt i varje rekryteringsprocess som vi utför. Du som kund ska kunna lita på att vi gör vårt yttersta för att hjälpa dig att hitta de bästa möjliga kandidaterna efter dina önskemål. Vi arbetar alltid utifrån det som vi har kommit överens om i förhand. För vårt rekryteringsbolag är transparens, tillförlit och trovärdighet ord som vi aldrig viker oss från. Vi arbetar med andra ord alltid med transparenta förhållningssätt i varje rekryteringsprocess som vi antar oss till. Du och dina önskemål är alltid det viktigaste för vårt bolag.  

Vi tror på yrkeserfarenhet i varje rekryteringsprocess för dig och ditt bolag

Vår målsättning som rekryteringsföretag i Trollhättan är att ta rekryteringar i Trollhättan till en helt ny nivå genom att våra rekryteringsexperter alltid själva ska ha tjänstgjort inom branschen de rekryterar till.  Genom att tillämpa denna strategi vill vi erbjuda ditt bolag tidseffektiva, skarpa och kompetensbaserade rekryteringsprocesser – just efter dina önskemål och behov. Vi som rekryteringsbolag är nämligen aldrig nöjda med rekryteringsprocessen innan du som kund 110% nöjd med processen.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsföretag i Trollhättan som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. Fördomsfria rekryteringar för oss innebär att den bästa kandidaten oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning ska få tjänsten. Genom fördomsfria rekryteringar vill vi även ge mångfald till ditt bolag och på så viss utveckla din organisation. Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika. Genom våra fördomsfria rekryteringar vill vi ta hela Trollhättans arbetsmarknad framåt mot helt nya höjder.

Finsktalande personal

Som ett av få rekryteringsföretag i Sverige erbjuder vi på Rekryteringsexperterna hela rekryteringsprocesser på finska.  Det vill säga våra rekryteringskonsulter kan både skriva på och tala finska, vilket gör att de rekryteringsprocesser efter finsktalande medarbetare alltid blir tids- och kostnadseffektiva för ditt bolag.  Via oss kan du med andra ord få rekryteringar av finsktalande personal med helt unika tillvägagångssätt. Möjlighet till finsktalande rekryteringar till Trollhättan finns alltså via vår unika kompetens och kunskapsbank. Kontakt oss så berättar vi mer. 

Anlita oss