Vi är ditt 

Bemanningsföretag i Göteborg

Därför ska du

Välja vårt bolag

Genom att anlita vårt bemanningsföretag i Göteborg, så anlitar du ett företag som kan göra skillnad för er verksamhet. Detta gör vårt bemanningsföretag i Göteborg genom att erbjuda er avtalsenliga, förstklassiga och effektiva bemanningstjänster. Vi erbjuder bemanningar till flertalet yrken och tjänster. På följande målsida kan du läsa om hur vårt bemanningsföretag i Göteborg kan hjälpa dig med bemanningen av personal.

Varför välja just oss?

Finsktalande

Som ett av få bemanningsföretag i Göteborg, så kan vi hjälpa dig med att bemanna ditt företag med finsktalande personal.

Kvalitet

Vi erbjuder alltid kvalitetssäkra bemanningar av personal till hela Göteborg.

Avtalsenligt

Våra bemanningstjänster är alltid avtalsenliga. Genom att anlita oss behöver du aldrig vara orolig över att det tillkommer några dolda avgifter.

Pricksäkerhet

Vi erbjuder alltid pricksäkra bemanningar till hela Göteborg.

Trendiga

Vi erbjuder trendiga bemanningstjänster utifrån de senaste trenderna inom bemanning. Vi tror på framtiden och arbetar alltid utifrån detta.

Vi är ett förstklassigt

Bemanningsföretag i Göteborg

Pricksäkerhet bemanningar till Göteborg

Du får inte bara kvalitet genom att anlita vårt bemanningsföretag i Göteborg, utan du får även pricksäkra anställda till ditt företag utifrån vår mångåriga yrkeserfarenhet. Vårt bemanningsföretag i Göteborg levererar pricksäker bemanning genom att vi har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra med rekrytering. Vi kan med andra ord på ett snabbt och flexibelt sätt bedöma om någon kandidat är lämplig för den tilltänka tjänsten eller inte. Vidare har vi frambringat extra kompetenstester för att kvalitetssäkra de sökandes lämplighet för tjänsten. Vi behöver aldrig ta hjälp av någon extern partner för kompetenstester. Allt detta medför till att vi är ett bemanningsföretag i Göteborg som kan erbjuda ditt företag tids- och kostnadseffektiva bemanningstjänster. Även om vi har kostnadseffektiva priser, så tummar vi aldrig på kvalitén gällande bemanningarna.

Framstående kandidatnätverk

En annan stor aspekt varför du bör välja vårt bemanningsföretag i Göteborg är att vi under årens lopp har byggt upp ett stort kandidatnätverk. Vi har gjort detta genom att behandla kandidater väl under tidigare processer. Utöver detta har våra konsulter erfarenhet av att utbilda på olika YH-högskolor och utifrån detta även byggt upp ett stort kontaktnät av kandidaterna. Som bemanningsföretag i Göteborg har vi även ett stort kontaktnät av finsktalande personer. Detta är något som vi är helt unikt med i hela Göteborg. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vårt bemanningsföretag i Göteborg kan hjälpa dig med bemanning.

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

Genom att anlita vårt bemanningsföretag får både du och kandidaterna som du får till ditt företag en rättvis och trygg behandling. Vi är alltid måna om att behandla alla parter på bästa sätt genom rättvisa löner, ordentliga löner och bra förskärningar. Du ska med andra ord alltid kunna känna dig trygg när du anlitar vårt bemanningsföretag i Göteborg.

01

Kundlyhördhet

Kundlyhördhet och ett kundcentrerat bemötande är alltid A och O för oss vid varje bemanning.

02

Kostnadseffektivt

Bemanning ska aldrig vara onödigt kostsamma. Därför erbjuder vi alltid kostnadseffektiva priser.

03

Kompetensbaserat

Bemanningen utförs alltid av personer som själva varit verksamma inom branschen.

Bemanningar utan fördomar

Vid varje bemanningsuppdrag vårt bemanningsföretag utför i Göteborg arbetar vi alltid med fördomsfrihet. Vi ger dig bästa möjliga anställda, utan några fördomar mot någon. 

Bemanningar utan fördomar

I varje bemanningsprocess som vi åtar oss i Göteborg så arbetar vi alltid för fördomsfria bemanningar. Med detta menar vi att vi alltid bemannar ditt företag med kandidater helt utan några fördomar mot dem. Genom detta ger vi ditt företag en bra bild utåt mot alla kandidaterna och Göteborg överlag.

Försänkningar

Vi har alla nödvändiga försänkningar som ger både ger kandidaterna och ditt företag en trygg bemanning. Vi tror nämligen på säkerhet, ärlighet och öppenhet i alla bemanningar vi utför till Göteborg. Detta är ståndpunkter som vi aldrig viker oss från.

Kostnadseffektivt

Vi är ett bemanningsföretag i Göteborg som alltid erbjuder kostnadseffektiva priser. Enligt oss ska bemanningar inte kosta ditt bolag onödigt mycket pengar.

Vilka yrken erbjuder vi bemanning till?

Vårt bemanningsföretag erbjuder bemanningstjänster till flertalet olika yrkeskategorier. För oss finns egentlingen ingen rätt eller fel bransch, utan det viktiga är att du kommer med ett specifikt önskemål, så kommer vi utifrån detta kunna erbjuda ditt företag förstklassiga personal.   

Via oss får du alltid

Professionell bemanning

Vi tror på noggrant utförda analyser redan från första steget i bemanningen till dess att kandidaten kommer till ditt företag. Noggrannhet är enligt oss A och O för alla lyckade processer. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss